เริ่มแล้ว ! โครงการล้างใบสั่ง ทุกข้อหา ร้อยเดียว ทุก สน.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. กล่าวถึงกรณี สน.ลำผักชี ดำเนินการโครงการล้างใบสั่งปรับ 100 บาทนั้น เป็นโครงการที่ดีจึงสั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล1-9 (บก.น.1-9)
และกองบังคับการตำรวจราจร (บก.จร.) รวมทั้ง 88 สน.ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกองบังคับการ
และเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

โครงการล้างใบสั่งเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนไปก่อความผิดซ้ำซ้อนในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และไปแจ้งความเท็จเพราะบางคนไปแจ้งความเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งก็จะทำให้มีโทษสูงถึงจำคุกถึง 2 ปี อีกทั้งในกรณีที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านจะได้มีเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจด้วย เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมา

ขณะนี้สั่งการให้ทุกกองบังคับการเริ่มปฏิบัติไปแล้วโดยประชาชนที่ทำผิดกฎจราจรและถูกยึดใบขับขี่สามารถติดต่อได้ที่ สน.พื้นที่ที่ถูกจับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 -15 มกราคม 2559 เป็นระยะเวลา 21 วัน
แต่หากไม่มาติดต่อในระยะเวลาดังกล่าวก็จะต้องจ่ายค่าปรับในอัตราที่กระทำความผิดหรือขยายเวลาโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตามความเหมาะสม
โดยโครงการล้างใบสั่งปรับ 100 บาท จะดำเนินการเฉพาะในความผิดที่กำหนดโทษปรับไว้ไม่เกิน 1,000 บาท อาทิ ไม่สวมหมวกนิรภัย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งข้อหาเหล่านี้เป็นข้อหาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม

ส่วนในข้อหาที่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นส่งผลกระทบด้านการจราจรไม่ว่าจะเป็นจอดรถกีดขวาง จอดรถในที่ห้ามจอด ขับรถบนทางเท้า นำรถที่หย่อนสมรรถนะมาขับ เมาแล้วขับ
ได้สั่งการกำชับว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ความผิดอะไรที่เป็นอัตราโทษปรับไม่น้อยกว่า 400 บาท หรืออะไรที่เป็นนโยบายดังที่กล่าวมา ข้อหาเหล่านี้ก็จะต้องถูกปรับและดำเนินคดีในอัตราโทษสูสุด`

ที่มา: http://board.postjung.com/935681.html

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd