สู้ไม่ถอย!!ทักษิณ ส่งทนายสู้สู้คดี พาสปอร์ต


23 ธ.ค. ที่สำนักงานศาลปกครอง องค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์ไต่สวน คดีระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้อง อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องที่ 1) และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องที่ 2) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยฝ่ายผู้ฟ้องคดีมี นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี เข้าชี้แจงต่อศาล ส่วนฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี มี นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล และตัวแทนของปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมให้ถ้อยคำ
ตอนนี้ศาลได้พิจารณารับคำฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว และในวันนี้เป็นการมาชี้แจงต่อศาล เนื่องจากในคำฟ้องเราได้ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งวันนี้ศาลก็ได้ไต่สวนเพิ่มเติมคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย โดยเราได้ขอเพิ่มเติมพยาน 1 ปาก คือ นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) แต่ทางศาลยังเห็นว่าในขั้นตอนคำขอคุ้มครองชั่วคราว ยังไม่จำเป็นเลยให้ทำเป็นหนังสือชี้แจงเป็นถ้อยคำชี้แจงต่อศาลภายใน 7 วัน ซึ่งประเด็นที่พยานจะชี้แจงคือวิธีการปฏิบัติในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งศาลได้พิจารณาขั้นตอนการไต่สวนเพียงเท่านี้ เพื่อนัดฟังว่าจะมีคำสั่งว่าจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลว่าจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาในลักษณะใด หากหลังจากนี้ศาลมีคำสั่งรับฟ้องและคุ้มครองชั่วคราว ก็จะมีการบวนการต่อไปโดยศาลจะส่งสำนวนคำฟ้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ราย เพื่อทำคำให้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับสำเนาคำฟ้อง หลังจากนั้นศาลก็จะส่งคำให้หารของผู้ถูกฟ้องให้กับผู้ฟ้องเพื่อทำการคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีภายใน 30 วันเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผลของคดีเราไม่ได้คาดหวังอะไร นายทักษิณก็เพียงแต่ใช้สิทธ์ที่มี ซึ่งท้ายที่สุดหากศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว ตามกระบวนการก็เข้าใจว่า นายทักษิณก็ต้องมายื่นเรื่องการขอทำหนังสือเดินทางใหม่ ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องการออกหนังสือเดินทาง
ที่มา: http://board.postjung.com/935690.html

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd