กรณีศึกษาเรื่องศาสนากับการฟอกเงิน (ตย.บริจาค1000บ.ออกใบอนุโมทนา20ล้าน)


ศาสนสถาน และองค์กรศาสนา อาจกลายเป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินได้ ศาสนิกควรระวัง

การบริจาคแล้วไปขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อขอลดหย่อนภาษีก็ต้องมีการตรวจสอบว่าบริจาคจริงหรือไม่ ศาสนิกก็ต้องไม่ร่วมมือกับองค์กรศาสนามาหลอกลวงรัฐ

ใครได้? ใครเสีย?
http://board.postjung.com/941164.html

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd