"สนธิญาณ" ชี้!ปมร้อนตั้ง"พระสังฆราช"วุ่นหนัก หลังนักกม.เปิดประเด็นใหม่ ระบุครม.ต้องเป็นต้นเรื่อง ไม่ใช่มติมส. จับตาเรื่องนี้ส่งผลทางปฏิบัติแค่ไหน?


รายการ "สถาพรถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ" ประจำวันที่ 20 มกราคม 2559  ออกอากาศทางช่องทีนิวส์  ดำเนินรายการโดย คุณสถาพร เกื้อสกุล (ถา) ได้สัมภาษณ์คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (ต้อย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัททีนิวส์ทีวี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้


สนธิญาณ : สวัสดีครับถาครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นิวส์ทุกท่านครับ ก่อนจะถึงเรื่องโพล ประชาธิปัตย์ อยากจะเพิ่มเติมกรณีการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 นะครับ ซึ่งมหาเถรสมาคมมีการนำเสนอ ได้มีการประชุมและมีมติในการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไปยังนายกรัฐมลตรีเพื่อนำทูลเกล้า ผมย้ำนะครับที่คุณสถาพรได้รายงานท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับ วันนี้มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีก 1 ประเด็นนอกเหนือจากประเด็จเดิมๆ ที่มีการคัดค้านเรื่องเหมาะสม ไม่เหมาะสมเกี่ยวพันยังไง ติดขัดติดข้องในข้อกฎหมายอย่างไร ประเด็นใหม่ที่ว่านี้คือประเด็นที่ว่ามหาเถรสมาคมไม่มีสิทธิ์นำเสนอ

สถาพร : ตามที่คุณไพบูลย์ นิติตะวัน ไปยื่นเรื่องในการให้พิจารณา

สนธิญาณ : ก็มีนักกฎหมายจำนวนหนึ่งได้พลิกเรื่องนี้มาคุณไพศาลพูดบางคน คุณไพบูลย์ นิติตะวัน ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่ากฎหมายเขียนไว้แบบนั้นนะครับ กฎหมายเขียนไว้แบบนั้นก็คือนายกจะเป็นผู้นำเสนอโดยการเห็นชอบของมหาเถรสมาคมไม่ใช่มติของมหาเถรสมาคมนำเสนอ ผมย้ำว่าเป็นประเด็นนะ ประเด็นคือมันจะทำให้ถ้าเป็นไปตามหลักกฎหมายนี้จริงๆ ตามที่นักกฎหมายว่า

สถาพร : ก็คือให้นายกเป็นคนชงเรื่องขึ้นมา

สนธิญาณ : ก็กลายเป็นมหาเถรสมาคมนี้แหล่ะทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ต้องย้ำแบบนี้นะ ผมจะเรียนแบบนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมข้อมูลนะ เพิ่มเติมข้อมูลว่าในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ในการประชุมวันนั้นนะครับ ปรากฏว่า พระพรหมเมธี โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ไม่พูด วันนั้นนะครับพระพรหมเมธี ได้บอกว่าขั้นตอนการเสนอชื่อของสมเด็จพระราชาคณะนั้นต้องให้ ครม. มีต้นเรื่องมาถึง มส. เพื่อให้ มส. เสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะเข้า ครม. เพื่อทูลเกกล้านะครับ ความหมายผมคิดว่าเอาข่าว วันที่ 21 มาดูนิว่าพระพรหมเมธีท่านพูดไว้ว่าแบบนี้ ว่าต้นเรื่องต้องมาจาก ครม. ก่อนนะคือจะตรงไม่ตรงก็ตามแต่ ปรากฏว่าในมติที่ประชุมของ มส. ไม่มีเรื่องจาก ครม. นะไม่มีต้นเรื่องประชุมแล้วก็นำเสนอกันมาเองภายใต้การประชุมที่แอบกันประชุม โดยปกติการประชุมเขาต้องแจ้งโดยเปิดเผย แต่นี้ไม่ได้แจ้งโดยเปิดเผยก็ต้องเรียกว่าแอบนะครับ ก็แสดงให้เห็นถึงเจตนา ที่จะส่งเรื่องเพื่อจะเอาสภาวะความกดดันมาอยู่ที่รัฐบาล

สถาพร : คือมีเจตนาแอบแฝงละไม่รู้ละว่าเป็นอย่างไร ไม่ทำให้มันกระจ่างชัด

สนธิญาณ : ครับ ก็เพียงแต่เอาข้อมูลนี้มาตอกย้ำละครับ แล้วก็เรียนกับท่านผู้ชมว่าเป็นประเด็นใหม่ที่จะต้องจับตาดูกันต่อไป ในการเปิดประเด็นในทางกฎหมายว่ามันจะเป็นผลจริงหรือไม่จริง
http://www.tnews.co.th/html/contents/176393/

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd