ข่าวดี! ฐานภาษีใหม่รายได้ไม่เกิน 2.4 แสนบาท ไม่ต้องเสียภาษี


รมว.คลัง เตรียมปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชี้ รายได้ 200,000-240,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุต้นปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะเดินหน้าปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนรายละเอียดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าลดหย่อนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด เพื่อให้สะท้อนความจริงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อปีหน้าได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังเสนอแนวทางการปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าหารือใน ครม. และ ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจน แต่เบื้องต้นจะปรับช่วงเงินได้สุทธิแต่ละขั้นใหม่ จากเดิมกำหนดช่วงเงินได้สุทธิไว้ 7 ขั้น แต่จะปรับลดเหลือ 6 ขั้น สำหรับเพดานอัตราภาษีสูงสุดจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 35 ลดเหลือสูงสุดร้อยละ 30 ขณะเดียวกันส่วนการยกเว้นภาษีให้กับผู้มีรายได้น้อย จากปัจจุบันผู้มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีคือไม่เกิน 150,000 บาท แรกต่อปี จะขยับเป็นรายได้ 200,000-240,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี
ที่มา : http://news.mthai.com/hot-news/economy-news/474754.htm

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd