ในหลวง-ราชินี พระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราษฎรถวายฎีกา ที่กาญจนบุรี


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 25 ธันวาคม  ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายชู คล้ายพงษ์ ราษฎรตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรมและสิ่งของพระราชทาน
 ต่อจากนั้น องคมนตรี  ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ และในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาร่วมให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่มา : http://www.77jowo.com/content/508/

0 comments:

Post a Comment

 
closdclosd